Tv2 lønninger

Alle vil have del i lønposen – men hvor meget tjener de …

Alle vil have del i lønposen – men hvor meget tjener de forskellige faggrupper egentlig? – TV 2

27. okt. 2022 — Hvem skal have mere i løn? Og hvor meget skal de have? Det er nogle af de vigtige svar, der stadig udestår. Foto: TV 2 Grafik.

I artiklen kan du også læse, hvordan du slår andre faggruppers løn op, og hvad tallene helt konkret dækker over.

TV 2 / DANMARK A/S – Dansk Journalistforbund

TV 2 / DANMARK A/S

TV2/DANMARK A/S Overenskomsten omfatter både TV2 Danmark og TV2 News … For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 12 uger fra den …

TV2/DANMARK A/S Overenskomsten omfatter både TV2 Danmark og TV2 News    Overenskomstens løbetid: 1.3.2022 – 28.2.2023 Overenskomst TV2 & DJ 2022-2023_0.pdf , Basisløn 29.475 kr. om måneden. , Personligt tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger (pr. 1.4 2022 får alle ansatte hævet deres personlige tillæg med 225 kr., og der er 325 kr. pr. ansat på overenskomst til forhandling.) , Genetillæg Kl. 19-21 kr. 50 pr. time, kl. 21-24 kr. 70 pr. time, kl. 24-07 kr.150 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag kr. 450 pr. arbejdsdag. Tillægget for arbejde 24., 25. og 31. december samt 1. januar dog 900 kr. pr. dag. , Arbejdstid 320 timer på 2 måneder , Overarbejde Afspadsering 1:1½ , Ferie 5 uger årligt. + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Juleaftensdag og grundlovsdag gælder som fridage, hvis man arbejder disse dage gives erstatningsfridag. , Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn. , Orlov/sabbat 2 ugers sabbat med løn for hvert 2 års ansættelse, bortset fra de første 2 år (kan dog tidligst afvikles efter seks års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale. , Oplæring og uddannelse Adgang til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og udgifter betalt. , Pension 11% fra arbejdsgiver og 4% fra medarbejder dog kun af de første 35.500 kr. pr. måned. , Barselsorlov  For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere. For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 12 uger fra den 14. uge efter fødslen. , Børns sygdom Fri med løn i henhold til planlagt vagt på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 7.4 timer på  anden sygedag. , Opsigelsesvarsel Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Danmark. , Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. , Senioraftale Senioraftale med mulighed for opsparing af sabbatuger med ret til afvikling umiddelbart op til pensionering. TV2 supplerer opsparing med op til max. ti ekstra uger. Mulighed for aftale om nedsat tid med mulighed for at arbejde f. eks. halvtids-aftale med fuld tid i seks måneder og fri i seks måneder.   , Andre goder  Mulighed for tilkøb af 7. friuge eller salg af 6. friuge. Ved tilkøb af 7. friuge kan beløbet afdrages resten af kalenderåret.

TV 2 Danmark A/S som arbejdsplads – Jobindex

TV 2 Danmark A/S som arbejdsplads | Jobindex

Få viden om TV 2 Danmark A/S der kan hjælpe dig i din jobsøgning. Se evalueringer af jobglæden, aktuelle ledige stillinger og lønniveau i virksomheden.

TV2 Danmark – HK

Når du har spørgsmål til ansættelsesvilkår, kontingent, efterlønsbidrag og medlemskab samt samtaler i Job og Vejledning. 7011 4545. Åben i dag 8.00-17.00.

Overenskomst mellem HK Stat og TV2 Danmark

Line Baun afslører sin TV2-løn – Ekstra Bladet

Line Baun afslører sin TV2-løn – Ekstra Bladet

18. sep. 2018 — Den tidligere tv-vært fortæller om en meget anderledes jobsamtale, der sikrede hende job på TV2, som var startskuddet på 30 år i mediebranchen.

Den tidligere tv-vært fortæller om en meget anderledes jobsamtale, der sikrede hende job på TV2, som var startskuddet på 30 år i mediebranchen

Camilla og medstuderende mister retten til løn – TV2 Kosmopol

Camilla og medstuderende mister retten til løn – fagforbund frygter konsekvenser | TV 2 Kosmopol

10. jan. 2023 — Kommunerne må ikke længere udbetale løn til meritpædagogstuderende. Det er en katastrofe for det pædagogiske område, lyder kritikken.

Kommunerne må ikke længere udbetale løn til meritpædagogstuderende. Det er en katastrofe for det pædagogiske område, lyder kritikken.

Overenskomst mellem TV 2 DANMARK A/S og Dansk Metal …

For elever ansat inden 1. marts 2018 fastsættes løn- og arbejdsforhold i overensstemmelse med den til enhver tid godkendte aftale mellem Finansministeriet og …

Statsejede TV 2 forgylder deres direktører mere end DR

27. sep. 2017 — Han understreger, at bestyrelsen skal have en »rasende god forklaring« for at give en så høj løn, da der er tale om en 100 pct. offentligt ejet …

Fra vikar til faglært: Virksomhed sender gladeligt Emir på …

20. okt. 2022 — Det har stålvirksomheden Treco i Aalestrup muligvis fundet en løsning på. Gå fra ufaglært til faglært – uden at gå ned i løn. Det tilbud kunne …

Keywords: tv2 lønninger